Play Video

ผักเคลใบหยิก (Curly Kale)

ผักเคลใบหยิก (Curly Kale) ราชีนีแห่งผักใบเขียว (The queen of greens) ลักษณะขอบใบหยิก ใหญ่ มีขอบหยัก ลำต้นยาว เป็นผักเมืองหนาวเติบโตได้ดีอุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส ปลาณีตฟาร์มทดลองปลูกโดยติดตั้ง Evaporator เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเติบโต

Slider

ผักเคลใบตรง
(Lacinato Dinosaur Kale)

ผักเคลใบตรง (Lacinato Dinosaur Kale) หรือเคลไดโนเสาร์ ราชีนีแห่งผักใบเขียว (The queen of greens) ใบที่ยาว สีเขียวเข้ม ลักษณะตรงแต่มีรอยย่น เป็นผักเมืองหนาวเติบโตได้ดีอุณหภูมิระหว่าง 20-25 องศาเซลเซียส ปลาณีตฟาร์มทดลองปลูกโดยติดตั้ง Evaporator เพื่อปรับอุณหภูมิให้เหมาะสมกับการเติบโต

Slider

ผักสลัด
กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค เรดคอรัล

กรีนโอ๊ค
ลักษณะผักใบหยิก สีเขียวอ่อน ใบอ่อนนุ่มซ้อนกันเหมือนใบผักกาดหอม รสไม่ขม
เรดโอ๊ค
ใบมีสีแดงอมน้ำตาลเข้ม ลักษณะจะคล้ายกับกรีนโอ๊ค
เรดคอรัล
ใบหยิกเป็นพุ่มซ้อนกันปลายสีแดงอมน้ำตาล สามารถนำมาเมนูเบอร์เกอร์ และ Salad Box ปลาณีต

Slider

ผักกุยช่าย (Chive)

ผักกุยช่าย (Chive) เป็นพืชที่ปลูกมากในชุมชนท่าแซ คลองอู่ตะเภา ซึ่งเป็นผักที่ได้รับความนิยมในตัวเมืองหาดใหญ่ อีกทั้งมีคุณประโยชน์สูง โดยทางโรงงานสนใจนำกุยช่ายเข้ามาปลูกเพื่อเป็นแปลงต้นแบบโดยมีการปรับเปลี่ยนการปลูกแบบดั้งเดิม ให้ทันสมัยขึ้น พร้อมทั้งติดตั้งระบบ Smart Farm เพื่อควบคุมปัจจัยการปลูกผักแบบอัตโนมัติได้อนาคต

Slider

กระเจี๊ยบเขียว (Okra)

กระเจี๊ยบเขียว (Okra) มีรูปเรียวยาว ปลายฝักแหลม ตัวฝักจะมีทั้งแบบฝักกลมและฝักเหลี่ยม ในแต่ละฝักจะมีเมล็ดประมาณ 80-200 เมล็ด ตัวเมล็ดมีลักษณะกลมรีขนาดเดียวกับถั่วเขียว สามารถนำมาแปรรูปเมนูเทมปุระทานประกอบกับเมนู Set Box ปลาณีต

Slider

บริษัท ปลาณีตฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่: 20/3 หมู่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
Slider