20/3 ม.3 ต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

074-305-943

กรดอะมิโน ขนาด 1 ลิตร

กรดอะมิโนจากปลาทะเล ผลิตจากหัวปลา ก้างปลา ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตโดยแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่า สู่กรดอะมิโนที่ดีสำหรับพืชถึง 17 ชนิด ใช้สำหรับปลูกพืช ผักผลไม้ ไม่มีสารเคมี ช่วยการเติบโตของพืช พืชเติบโตโดยไม่ทำลายธรรมชาติ

Slider

กรดอะมิโน ขนาด 100 มิลลิลิตร

กรดอะมิโนจากปลาทะเล ผลิตจากหัวปลา ก้างปลา ซึ่งได้มาจากกระบวนการผลิตโดยแปรรูปเพื่อเพิ่มคุณค่า สู่กรดอะมิโนที่ดีสำหรับพืชถึง 17 ชนิด ใช้สำหรับปลูกพืช ผักผลไม้ ไม่มีสารเคมี ช่วยการเติบโตของพืช พืชเติบโตโดยไม่ทำลายธรรมชาติ

Slider

บริษัท ปลาณีตฟาร์ม จำกัด
ที่อยู่: 20/3 หมู่ 3 ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
© 2019 PlaNeat Seafood All rights reserved.
Slider